Over de vacatures

Op dit  moment staat er 1 vacature open: Kijk op het tabblad vacatures.

Wereldwinkel 's-Hertogenbosch is een vrijwilligersorganisatie. De organisatie bestaat uit een groep van circa 15 winkelmedewerk(st)ers o.l.v. een winkelcoördinator, een inkoopcoördinator, een PR-groep van 4 medewerkers en een vijftal bestuursleden. Wereldwinkel Den Bosch is een stichting.

Wereldwinkels verkopen unieke cadeaus uit andere culturen die zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. De producenten, veelal kleine bedrijfjes en coöperaties krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Daarmee worden ze in staat gesteld om een menswaardig bestaan op te bouwen, hun kinderen onderwijs te laten volgen en medische voorzieningen te realiseren.

Soms wordt gesuggereerd dat Wereldwinkels overbodig zouden zijn omdat fair-trade voedsel inmiddels zo is ingeburgerd dat zelfs de supermarkten dat verkopen. Misschien geldt dat voor fair-trade voedsel, maar Wereldwinkels verkopen meer als "zuivere koffie".  Kijk maar eens rond bij Wereldwinkel 's-Hertogenbosch in de webshop of in de winkel in de Hinthamerstraat op nummer 105.

Vrijwilligers werken bij ons 2 dagdelen in de week om "thuis" te raken en te blijven in de producten die we verkopen. Klanten kiezen er vaak heel bewust voor om hun inkopen te doen in een wereldwinkel. Dat doen ze niet alleen omdat ze weten wat dat voor mensen in vere landen betekent, maar ook omdat ze graag horen waar het product vandaan komt en waarvan het is gemaakt.

Vrijwilligers komen na afspraak met de winkelmanager een paar keer "meelopen" in de winkel om zelf te ervaren wat het werken in een wereldwinkel betekent. Na die paar keer bekijken we samen of we met elkaar verder gaan.

Wereldwinkel 's-Hertogenbosch neemt vrijwilligers serieus en sluit met hen individueel een overeenkomst met wederzijdse rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen. Daarin is onder meer geregeld dat Wereldwinkel 's-Hertogenbosch de vrijwilliger tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid verzekert.

Wereldwinkel 's-Hertogenbosch heeft een ANBI status; een vrijwilliger kan bij ons werken met behoud van uitkering.