Stichting Wereldwinkel ’s-Hertogenbosch

Hinthamerstraat 105

5211 MH ’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 689 4068

 

Publicatie ANBI 2018

Algemeen:

Naam:                                  Stichting Wereldwinkel ’s-Hertogenbosch

Kamer van Koophandel:   1715 5283

RSIN nr.                               8005 49 570

Adres:                                  Hinthamerstraat 105, 5211 MH ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer:               073 689 4068

 

Doelstelling van de Stichting Wereldwinkel ’s-Hertogenbosch

De Stichting heeft ten doel die sociale, politieke en economische veranderingen te bevorderen die nodig zijn om tot een rechtvaardige samenleving te komen. Zij tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het exploiteren van een winkel waar producten uit ontwikkelingslanden worden verkocht volgens de richtlijnen van eerlijke handel;
  • Het voorlichten in de ruimste zin van het woord van de bevolking van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en omgeving over de doelstelling van de Stichting;
  • Alle andere wettige middelen die bijdragen tot verwezenlijking van het doel.
  • De Stichting heeft geen winstoogmerk: Beschikbare exploitatie-overschotten worden onder meer gebruikt om organisaties te helpen bij hulpprogramma’s ten behoeve van minder bedeelden in de samenleving.

 

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten

De Stichting Wereldwinkel ’s-Hertogenbosch verkoopt wereldse producten. Volgens eeuwenoude tradities gemaakt, met een hedendaags tintje. Elk product is met zorg en volgens eerlijke handelscriteria ingekocht. Door de handel met onze en soortgelijke winkels verdienen de makers van deze producten een geregeld inkomen. En krijgen zij ondersteuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf. Wij leveren een bijdrage eraan zodat armoede wèl bestreden kan worden.

Bij de keuze van de inkoop van producten wordt de nadruk gelegd op “Fair Trade”. De handel met Fairtrade-leveranciers garandeert een eerlijke handel met respect voor mens en milieu. Producenten van die producten zijn vaak arm en hebben dikwijls weinig kans op ontwikkeling. Zonder Fairtrade hebben zij nauwelijks kansen op de westerse exportmarkt. Fairtrade betekent dat importeurs langdurige handelsrelaties aangaan met de producenten in ontwikkelingslanden.

Naast de verkoop in onze winkel worden de producten ook aangeboden via onze Webshop. De webshop van Wereldwinkel ’s-Hertogenbosch, met klanten verspreid over heel Nederland, zorgt ervoor dat meer artikelen uit onze Wereldwinkel verkocht kunnen worden.

 

Bestuur en functies:

Voorzitter/penningmeester:
Jos W.F. Cozijnsen AC, in functie sinds 1 november 2017
Secretaris:                           
mevr. Nelly M. Severijns, in functie sinds 1 november 2017
Lid:                                     
René Wenting, bedrijfsleider, in functie sinds 15 november  2017
Lid:                                     
mevr. mr. Annemieke Severijns, inkoper, in functie sinds 15 augustus 2018
Lid:                                     
Jan Oost, administrateur, in functie sinds 15 augustus 2018

 

Ingevolge Artikel 4 lid 5 van de Statuten van de Stichting, genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Beloningsbeleid vrijwilligers

De werkzaamheden binnen de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Er is geen sprake van arbeidsovereenkomsten en de vrijwilligers ontvangen geen beloning voor de verrichte werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

’s-Hertogenbosch, april 2019

 

 

Financieel verslag

Voor ons financiele verslag verwijzen we u graag door naar onze jaarrekening 2021